מרפאה קרדיו-אונקולוגית

מרפאת הקרדיו-אונקולוגית

המרפאה הקרדיו-אונקולוגית מיועדת למטופלים אונקולוגיים הנמצאים בסיכון לפגיעה בתפקוד שריר הלב, עד כדי התפתחות של אי ספיקת לב. מצב זה עלול להיגרם כתוצאה מהתקדמות המחלה האונקולוגית או משימוש בתרופות כימותרפיות וביולוגיות בעלות פוטנציאל לנזק לבבי.

חולים אלו זקוקים למעקב הדוק בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה האונקולוגית, לרבות הערכת הסיכון לנזק לבבי לפני התחלת הטיפולים האונקולוגיים, במהלך טיפול ובמעקב אחר חולים המפתחים פגיעה לבבית בעקבות הטיפול.