בדיקת הסקר הכוללת (INTEGRATED TEST)

בדיקת הסקר הכוללת (INTEGRATED TEST)

הבדיקה הכוללת משקללת את בדיקת סקר השליש הראשון והשני ומעריכה רמת סיכון אחת, המתקבלת לאחר בדיקת סקר השליש השני. בדיקה זו מגלה כ 90% מהעוברים עם תסמונת דאון, וזה יתרונה.

חסרונה של בדיקה זו הוא שתוצאותיה נמסרות רק בטרימסטר השני של ההיריון.

כיום לא מבוצעת בדיקה זו במחלקתנו.