האם אפשר לבוא לסיור במרכז לידה טבעית בהדסה?

האם אפשר לבוא לסיור במרכז לידה טבעית בהדסה?