יצירת קשר - היחידה לפניות הציבור

כל אדם המקבל שירות בבית החולים רשאי להגיש לנציב פניות הציבור מכתב תודה והערכה או תלונה בנוגע לשירות שקיבל, בכל הקשור למילוי תפקידיו של בית החולים, עובדיו וכל נותן שירות אחר, לרבות יחס ושירות הצוות המטפל, איכות הטיפול, משך התורים ואופן זימונם, ביטול, עיכוב או דחיה במתן טיפול רפואי, תנאי אשפוז, נגישות, חניון בית החולים, תחזוקת בית החולים וכל נושא רלוונטי אחר.

לפניות  >> להדסה שלי             לפניות >> לרשומות רפואיות

לפניות  >> לזימון תור                לפניות >> לדימות

לפניות >> לגישה למערכות עובדים

נא למלא את כל השדות ונציג ישוב אליכם
שם מלא
טלפון
דוא"ל
תעודת זהות
נושא
הערה
Captcha