יצירת קשר - היחידה לפניות הציבור

כל אדם המקבל שירות בבית החולים רשאי להגיש לנציב פניות הציבור מכתב תודה והערכה או תלונה בנוגע לשירות שקיבל, בכל הקשור למילוי תפקידיו של בית החולים, עובדיו וכל נותן שירות אחר, לרבות יחס ושירות הצוות המטפל, איכות הטיפול, משך התורים ואופן זימונם, ביטול, עיכוב או דחיה במתן טיפול רפואי, תנאי אשפוז, נגישות, חניון בית החולים, תחזוקת בית החולים וכל נושא רלוונטי אחר.

לפניות >> רשומות רפואיות      לפניות  >> זימון תור               

לפניות >> דימות                        לפניות >> גישה למערכות עובדים    

לפניות  >> שירות למטופל

לפניות  >> תיירות מרפא

נא לציין את פרטיו המלאים של המטופל
שם מלא
טלפון
דוא"ל
תעודת זהות
נושא
הערה
במידה והפונה הינו אדם אחר (בן משפחה) יש לציין בנוסף את פרטי הפונה
 
שם מלא
טלפון
Captcha