תכנית אופק

הדסה עם הפנים לעתיד!

לפני מס' חודשים הועצם תהליך בניית דור העתיד של רופאים חוקרים מצטיינים בהדסה.


בעמותת קרן מחקרים, הוקמה תכנית אופק המוסדית למצוינות. התכנית מעודדת, תומכת ומלווה רופאים חוקרים למשך 3 שנים, הן על ידי הקצאת זמן למחקר, מנגנון מנטורינג להכוונה, מנגנון קליטה וכמובן, תקציבי מחקר.
העלות השנתית של התכנית הינה כ- 1.7 מיליון ₪.


התכנית יצאה לדרך וההיענות היתה גדולה. לאחר תהליך שכלל מס' שלבים, נבחרו שני זוכים:

  • ד"ר עופר בהריר, ממחלקת נשים ויולדות.
  • ד"ר סאמר ח'טיב, ממחלקת עיניים.

ברכות לזוכים.