זמני התפילות בבי"ח הר הצופים

זמני התפילות בבי"ח הר הצופים

זמני התפילות בבית הכנסת הר הצופים בימי חול

  • שחרית: 07:20
  • מנחה גדולה: 13:30
  • מנחה קטנה: 20 דק' לפני השקיעה
  • ערבית: 20 דק' אחרי השקיעה

זמני התפילות בבית הכנסת הר הצופים בשבת

  • מנחה וקבלת שבת: 20 דק' לפני השקיעה
  • שחרית: 07:30
  • מנחה: 40 דק' לפני השקיעה (זמן הדלקת נרות ער"ש)
  • ערבית מוצ"ש: 3 דק' אחרי צאת השבת
  • נא להקפיד על זמנים אלו!

השאלת תפילין:

בימי א'-ה' אצל יהודה כהן (עובד בית מרקחת) בהשארת ת"ז.

בין השעות 08:00-15:00. טל': 054-4851600.

ביום ו' (וכן בשאר ימות השבוע תפילין אשכנז אר"י ותפילין רבנו תם) ניתן לקבל ממשגיח כשרות ודת הרב ישעיה רוזנפלד. טל': 052-7639969.