זמני התפילות בבי"ח הר הצופים

זמני התפילות בבי"ח הר הצופים

זמני התפילות בבית הכנסת הר הצופים בימי חול

שחרית: 07:20

מנחה גדולה: 13:30

מנחה קטנה: 20 דק' לפני השקיעה

ערבית: 20 דק' אחרי השקיעה


זמני התפילות בבית הכנסת הר הצופים בשבת

מנחה וקבלת שבת: 20 דק' לפני השקיעה

שחרית: 07:30

מנחה: 40 דק' לפני השקיעה (זמן הדלקת נרות ער"ש)

ערבית מוצ"ש: 3 דק' אחרי צאת השבת

נא להקפיד על זמנים אלו!


השאלת תפילין:

בימי א'-ה' אצל יהודה כהן (עובד בית מרקחת) בהשארת ת"ז.

בין השעות 08:00-15:00. טל': 054-4851600.

ביום ו' (וכן בשאר ימות השבוע תפילין אשכנז אר"י ותפילין רבנו תם) ניתן לקבל ממשגיח כשרות ודת הרב ישעיה רוזנפלד. טל': 052-7639969.