זכויות וחובות המטופל

זכויות וחובות המטופל

הסתדרות מדיצינית הדסה מחויבת לאיכות ומצוינות בטיפול ובשרות.

כמרכז רפואי- אוניברסיטאי, אנו פועלים לקידום הרפואה, המחקר וההוראה, בכל תחומי הבריאות.

נעשה ככל האפשר להקל על שהותך אצלנו, ולהביא להחלמתך המהירה.

כמטופל/ת , יש לך זכויות וחובות.

זכותך:

 • לקבל טיפול רפואי נאות ללא אפליה מטעמי גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין וכיוצא בזה.
 • לדעת מי המטפלים בך, שמם, מקצועם ותפקידם.
 • לקבל יחס נאות ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך ככל האפשר.
 • לדעת שייעשה ככל שניתן שהמידע הקשור בטיפול בך, יישמר בסודיות.
 • לקבל הסבר על אבחנת מחלתך, על המהות והמטרה של הטיפול המוצע לך, על הסיכויים והסיכונים שלו, על טיפולים חלופיים, והאם הטיפול המוצע הוא חדשני. הסכמתך מרצונך החופשי, היא תנאי לטיפול בך.
 • למנות נציג מטעמך, שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול רפואי, ובתנאים שאותם תקבע/י.
 • להשיג מיוזמתך חוות דעת רפואית נוספת (על חשבונך).
 • עם שחרורך מבית החולים יימסר לידיך מכתב השחרור הכולל: סיכום האשפוז, תוצאות בדיקות והנחיות להמשך טיפול ומעקב. תוצאות בדיקות שיגיעו לאחר השחרור ימסרו לך תוך פרק זמן סביר.
 • לקבלת (תמורת תשלום) העתק מהתיק הרפואי שלך.
 • לפנות ולקבל הסבר אודות זכויותיך וסיוע בפתרון הבעיות - לשם כך עומדות לשרות החולים של בתי החולים הדסה עין כרם והר הצופים: נציבת פניות הציבור ומנהלת המחלקה לרווחת החולה והמשפחה.

חובתך:

 • לספק למטפלים בך, מידע מלא ומדויק, על מצבך הבריאותי ולהמציא, במידת האפשר מסמכים הנוגעים בכך.
 • מעורבותך בתהליך הטיפול חשובה. במידה ולא הובן הסבר הצוות הרפואי - אנא יידע את הצוות על כך.
 • להענות להוראות הצוות המטפל וליידעו על כל שינוי של במצבך ו/או על כל בעיה שמתעוררת.
 • להתחשב בחולים אחרים ולכבדם.
 • לנהוג בהתאם לכללים הקיימים בבית החולים, ביניהם: הקפדה על שעות הביקור, שמירת הנקיון ואיסור העישון.

לידיעתך, בתי החולים של הדסה עין כרם והר הצופים מהווים מרכז אקדמי להוראה לסטודנטים במקצועות הרפואיים והפרא-רפואיים.

תודה על הסבלנות וההבנה.

לרשות מטופלי הדסה עין כרם והר הצופים:
נציבות פניות הציבור:
בטלפון: 02-6777555, או קו פנימי: 77555

מוגש כשירות לציבור ואינו בא במקום זכויות המטופל.