דמי טיפול בבקשות לועדת הלסינקי

  • הגשת בקשה חדשה - 4,000 ש"ח.

  • הגשה גנטית שאינה בקשה פרמקו-גנטית - 4,000 ש"ח.

  • הגשה לתת-מחקר גנטי - 2,000 ש"ח.

  • הגשת בקשה להארכת מחקר - 800 ש"ח.

  • גרסה חדשה / תוספת לפרוטוקול הניסוי - 800 ש"ח.

  • גרסה חדשה / תוספת לחוברת לחוקר - 800 ש"ח.