כירורגיה פה ולסתות

רופאי שיניים:


פרופ' ניצן דורית

פרופ' סלע מרדכי - שיקום פנים ולסתות

פרופ' זלצר רפאל

פרופ' שטייר אריה