מחלקת ריפוי בעיסוק הר הצופים

השירות לריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק (Occupational Therapy) הינו מקצוע טיפולי שיקומי חינוכי, מקבוצת מקצועות הבריאות שמטרתו לסייע למטופל להשתתף במגוון פעילויות ועיסוקים משמעותיים עבורו, תוך התייחסות ליכולותיו הפיזיות, הקוגניטיביות, הנפשיות והחברתיות.

צוות המרפאים בעיסוק כולל צוות מוכשר בתחומי התמחות שונים עם תארים אקדמאים.

השירות לריפוי בעיסוק כולל את שתי היחידות של הדסה עין כרם והדסה הר הצופים. שתי היחידות כחלק מבית חולים אוניברסיטאי, משמשות כמרכזי הדרכה להכשרה קלינית לסטודנטים לריפוי בעיסוק וללימודי רפואה.

מחלקות ושירותים