מה ההבדל בין מיילדת במרכז לידה טבעית לבין מיילדת במחלקה רגילה?

מה ההבדל בין מיילדת במרכז לידה טבעית לבין מיילדת במחלקה רגילה?