משרד קבלה אם וילד

שעות הפעילות: 8:00-16:00.

תחומי פעילות:

  • רישום ללידה
  • מיון יולדות
  • קבלה לאשפוז למחלקות הילדים
  • אשפוז יום אונקולוגי
  • מרפאת סוכרת הריון
  • אשפוז יום ילדים
  • קבלות לאשפוז, לשירות רפואי פרטי וליולדות

רישום ללידה מתבצע באינטרנט או באופן פרונטלי.

להרשמה יש להביא שתי תעודות זהות של בני הזוג.