האגף לרפואה דחופה וחרום הדסה הר הצופים

חדר מיון - האגף לרפואה דחופה הדסה הר הצופים

המרכז לרפואה דחופה (מלר"ד) - חדר המיון של בית חולים הדסה הר הצופים, נבנה בסטנדרטים מתקדמים תוך מתן מענה מלא לצרכי המאה ה-21, בימי רגיעה ובחירום.
 
המחלקה לרפואה דחופה  בבית החולים הדסה הר הצופים (מלר"ד) נותנת מענה רפואי מקצועי ואנושי לאוכלוסייה רחבה עם מגוון של בעיות רפואיות. צוות המחלקה רואה את עצמו מחויב לא רק למיון החולים, אלא גם לאבחון וטיפול, בהתאם לאופי הבעיה הרפואית ולחומרתה.

המטרות העיקריות של המחלקה לרפואה דחופה וחדר מיון הן החייאה והצלת חיים במקרים קריטיים; ייצוב ומניעת הידרדרות לחולים קשים; טיפול אופטימלי לכלל הפונים לחדר מיון והפניית החולים הזקוקים לכך להמשך טיפול.