פרופ' יצחק מרמרי

תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: לא זמין
מחלקה: אגף לכירורגיה ושחזורי ראש צוואר