הצגה קלינית - הפקולטה לרפואה -חידת מותו של מוריס ראוול