המרכז למחלות ניווניות של הרשתית והמקולה

המרכז למחלות ניווניות של הרשתית והמקולה (מנר"ם)

המרכז למחלות ניווניות של הרשתית והמקולה (מנר"ם) בראשות פרופ' איל בנין הוקם בשנת 2002 במטרה להוות מרכז מצויינות בתחום האבחון, הטיפול והמחקר של מחלות ניווניות של הרשתית, ובעיקר להוות כתובת ובית למטופלים הלוקים במחלות אלה. המרכז כולל ארבע תת-יחידות שעובדות במשותף כדי להנגיש למטופלים טיפולים מתקדמים כולל טיפולים גניים ותאיים פורצי דרך:

מגוון המחלות המטופלות במרכז הינו רחב, וכולל ביטויים קלינים שונים. קבוצת המחלות השכיחה ביותר הינה זו הנקראת רטיניטיס פיגמנטוזה (RP), המאופיינת בדרך כלל בפגיעה בראיית הלילה ובהמשך היצרות מתקדמת של שדות הראייה. עם זאת, גם בתוך קבוצה זו של מחלות קיימת שונות רבה בגיל ההופעה, בביטוי המחלה ובקצב ההתקדמות.