המעבדה למיקרוסקופיית אלקטרונים

אלקטרונמיקרסקופיה הכנת תתקינים

סוגי דגימות שונות נקלטות במכון לפתולוגיה למטרת בדיקת מיקרוסקופ אלקטרונים.

מיקרוסקופ אלקטרוני - Electron Microscope הוא מיקרוסקופ המסוגל להגדיל עצמים קטנים במיוחד בכושר הפרדה גבוה על ידי שימוש באלקטרונים , כתחליף למקור אור במיקרוסקופים רגילים. מיקרוסקופ אלקטרונים מסוגל להגדיל את העצם הנבחן עד לפי 10,000,000 מגודלו המקורי. לשם צפייה בתמונות איכותיות של דגימות במיקרוסקופ אלקטרונים, יש לעבד אותן במגוון טכניקות בהתאם לסוג הדגימה ולסוג הבדיקה המבוקשת. הדגימות עוברות תהליך של קיבוע, חיתוך וצביעה. תמונות המיקרוסקופ מועברות לפתולוג לשם אבחון.
 

הכנת התתקינים לשם הסתכלות במיקרוסקופ אלקטרונים מסייעת לזיהוי שינויים אולטרסטרקטורלים בתאים, ברקמה.

על בסיב שינויים אלה ניתן לאבחן ולזהות מגוון של מחלות וגידולים סרטניים.

ניתן לראות בתמונה המצורפת רקמה עם משקעים תת אנדותליאליים ענקיים האופייניים למחלת לופוס פעילה שאובחנה ע"י מיקרוסקופ אלקטרונים.

אבחנה וסיווג של עמילואידוזיס, בבדיקת אימונוגולד באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים


עמילואידוזיס הינה מחלה המאופיינת בשקיעה חוץ תאית של חלבון פיברילרי באיבר אחד או יותר, - המובילה עם הזמן לתפקוד לקוי של האיבר/איברים. ישנם מספר סוגי עמילואידוזיס הנקבעים על פי - סוג החלבון השוקע.

כשיש חשד לעמילואידוזיס, נצבעת הרקמה בצביעת Congo-red, המדגימה עמילואיד בגוון כתום בהסתכלות במיקרוסקופ אור, ולאחר קיטוב האור, בגוון ירוק.
סוג הטיפול הניתן תלוי בסוג העמילואידוזיס ובמצבו הקליני של המטופל. בעמילואידוזיס ראשונית, ב- 85 עד 90 אחוז מהמקרים ניתן יהיה למצוא בדם את אותו חלק מהחלבון החיסוני היוצר את משקעי העמילואיד.

ישנן מספר דרכים לקביעת סוג העמילואיד, אחת מהן היא בבדיקת אימונוגולד במיקרוסקופ אלקטרונים. בבדיקה זו לאחר עיבוד הרקמה מתבצעת ריאקציה של קישור נוגדן ראשוני ספציפי לסוג עמילואיד מסוים, ואליו נוגדן שניוני המסומן בחלקיק זהב בגודל נתון. חלקיק זה בולע אלקטרונים וניתן לזהותו במיקרוסקופ אלקטרונים חודר.