הוראת סטודנטים

המחלקה עוסקת בהוראת סטודנטים שנה ד' בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה ומארחת סטודנטים רבים מחו"ל הבאים להשתלמות בכירורגיה. מורי המחלקה שותפים בהוראה גם בשנים הפרה-קליניות וגם בקורס לטראומה. הרופאים במחלקה משתתפים תדיר בוועדות שונות העוסקות בחינוך רפואי בבית הספר לרפואה ובאיגוד הכירורגים הישראלי.

המחלקה רואה תפקיד נכבד וחשוב בהוראת מתמחים בנושא כירורגיה כללית ובהוראת מתמחים ממקצועות כירורגים אחרים הבאים לרוטציות במחלקה. רופאי המחלקה לוקחים חלק פעיל בפעילות בית ספר אינטרנטי למתמחים בכירורגיה כללית אשר הוקם לאחרונה על ידי איגוד הכירורגים הישראלי.

רוב בוגרי המחלקה ממשיכים לתת התמחות בחו״ל ומשתבצים בתפקידים מובילים במחלקות שונות בארץ.