יום הניתוח: לאן לפנות

הדסה עין כרם
שר"פ

קומת הכניסה הראשית
שעות הפעילות : 7.30-20.30.

שר"פ באשפוז יום
בניין אשפוז - קומה 4
שעות הפעילות : 7.00-15.00.

שר"פ ילדים
בניין אם וילד - קומת כניסה
שעות הפעילות 7:45-16:00.

הדסה הר הצופים

שר"פ
קומת כניסה ראשית
שעות הפעילות : 8.00-20.00.

במקרים בהם המשרד סגור ניתן לפנות למשרדי הקבלה בחדר מיון.