קבוצת מחקר לעבודה סוציאלית בבריאות

קבוצת המחקר לעבודה סוציאלית בבריאות

קבוצת המחקר לעבודה סוציאלית בבריאות משותפת למחלקה לעבודה סוציאלית בהדסה ולחוקרים מביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. מטרות הקבוצה לפתח ידע מתקדם בעבודה סוציאלית בתחום הבריאות, קידום מעורבות של עובדים סוציאליים במחקר, עידוד עובדים סוציאליים לשלב חשיבה ועשייה מחקרית בפרקטיקה, והשפעה על מדיניות הבריאות בישראל דרך מתן תהודה לממצאי המחקר.

המחקרים שמתבצעים על ידי חברי הקבוצה רלוונטיים לפרקטיקה, תורמים לפיתוח ידע רב-מקצועי ומשלבים בין חכמת השדה (practice wisdom), המשגה תיאורטית ומחקר אמפירי. כל המחקרים הוצגו בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם.

פרטי קשר

כתובת

כתובת

שעות פעילות

שעות פעילות

יש לוודא את שעות הפעילות במודיעין המחלקה.

דוא'ל

דוא"ל