זכויות ושירותים ליולדת בפגייה

זכויות ושירותים ליולדת בפגייה

יתכנו שינויים במידע המפורט בדף זה, מומלץ לוודא מידע עדכני מול הגורמים המפורטים

יולדת יקרה!

לידת פג הינה חוויה מורכבת, הן נפשית והן פיזית- הלידה, השהייה בפגייה, הפרידה הזמנית, וכן השחרור הביתה, יכולים להיות חוויות לא פשוטות עבור ההורים. יחד עם האושר וההקלה המלווים את השחרור, קיימים גם חששות רבים. על מנת להקל במעט מהעומס והלחץ הכרוכים בתקופה זו, איגדנו עבורכם את הזכויות השונות ודרכי השגתן, וכן ארגונים שונים היכולים לסייע לכם בתקופה הקרובה.

טלפונים חשובים:

 • פגיה הדסה עין כרם: 02-6779320/ 02-6779064
 • פגיה הדסה הר הצופים: 5844432- 02
 • מרכז כיוונים -  מרכז מידע לחולה ובני משפחתו: הדסה עין כרם, בקומת הכניסה (0) בבניין אשפוז ישן, ליד המעליות, 02-6777011. הדסה הר הצופים- ממוקם בקומה מינוס 1 מול הקפיטריה, 02-5844025.

זכויות ותשלומים ליולדת מביטוח לאומי:

פרטים נוספים והורדת טפסים, באתר ביטוח לאומי- http://www.btl.gov.il--> קצבאות והטבות--> אימהות, ובמוקד הארצי: 04-8812345, 6050*.

מענק לידה

יכנס לחשבון הבנק שלכם כחודש לאחר הלידה. את פרטי חשבון הבנק יש לתאם עם נציגי קבלת חולים שעוברים במחלקה, או במשרדי קבלת חולים בקומה 1 בבניין אם וילד, בזמן קבלת תעודת הלידה של ילדכם.

קצבת ילדים

תיכנס אוטומטית לחשבון הבנק.

דמי לידה

משולמים לאישה עובדת (שעבדה בארץ), שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה, בפרק הזמן שאין היא עובדת, לרגל ההיריון והלידה. החופשה אורכת בדרך כלל 14 שבועות. דמי הלידה משולמים באמצע חופשת הלידה, בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת הזכאית להם. על מנת לקבל את דמי הלידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו (ביד, דואר או פקס) לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים, בצירוף אישור על הלידה מבית החולים. בכל מקרה, יש להגיש את הטופס לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה. עובדת עצמאית תקבל את התשלום באופן אוטומטי, מבלי שתצטרך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. ישנם מקומות עבודה שמספיק להודיע על הלידה, ובמקומות עבודה אחרים יש צורך בהגשת טפסים. יש לפנות למשרד כוח האדם של החברה ולברר זאת. במחלקת יולדות עוברים נציגי קבלת חולים, מהם מקבלים פתק הודעה על לידה, יחד עם טופס למשרד הפנים, והודעה לביטוח לאומי/ משרד כוח אדם לפי הצורך.

הארכת חופשת לידה

במקרים מסוימים ניתן להאריך או לפצל את חופשת הלידה ע"י הגשת תביעה לביטוח לאומי. הארכה תתאפשר בשלושה מקרים:

 • לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד)
  יולדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה, כמפורט להלן:
  מי שזכאית לדמי לידה בעד 14 שבועות - זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות בעד כל ילד נוסף שנולד. כלומר מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה בעד 17 שבועות, מי שילדה שלישייה - בעד 20 שבועות וכו'.
 • אשפוז של היולדת
  יולדת, שצריכה להישאר בבית החולים, או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה ל-15 ימים לכל הפחות - זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז ולכל היותר ב-4 שבועות נוספים, ולקבל דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה.
 • אשפוז של הנולד
  יולדת הזכאית לתשלום דמי לידה בעד 14 שבועות והילד שילדה צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל-15 יום לכל הפחות במהלך חופשת הלידה - תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז, אך לא יותר מ-10 שבועות.
 • הארכת חופשת לידה ליולדת הזכאית לתשלום דמי לידה בעד 7 שבועות
  לידה רב עוברית
  - היולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים בעד כל ילד נוסף שנולד. כלומר מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה בעד 9 שבועות, מי שילדה שלישייה - בעד 11 שבועות וכו'.
  אשפוז של היולדת - יולדת, שצריכה להישאר בבית החולים, או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה ל-15 ימים לכל הפחות, זכאית להאריך את החופשה לכל היותר בשבועיים נוספים.
  אשפוז של הנולד - במידה והילד שילדה צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל-15 יום לכל הפחות במהלך חופשת הלידה - זכאית היולדת להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז, אך לא יותר מ-6 שבועות.

פיצול חופשת הלידה בעקבות אשפוז של היולדת או הנולד

יולדת שהיא או הוולד שלה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה, ל-15 ימים לכל הפחות, רשאית לפצל את חופשת הלידה כך: 3 שבועות לפחות לאחר יום הלידה, והשאר – לא יאוחר מהיום שיצא הנולד מבית החולים. עם שובה של היולדת לעבודתה (בתום 3 שבועות לפחות מיום הלידה), ייפסק תשלום דמי הלידה, ויתרת דמי הלידה תשולם עם חידוש חופשת הלידה.
תוספת ימים תינתן רק בעד הימים שהילד מאושפז והאישה נמצאת בחופשת לידה.

הגשת תביעה לתשלום בעד הארכת החופשה או לפיצול החופשה
יולדת שהאריכה את חופשת הלידה עקב אשפוז שלה או של הנולד, או שפיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של הנולד, תמלא טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/ דמי חופשה למאמצת ותשלח אותו לסניף הביטוח הלאומי מוקדם ככל האפשר.
לטופס התביעה יש לצרף אישור מבית החולים, שיירשמו בו הפרטים של היולדת ושל הילד וזמן האשפוז.
עובדת שכירה תמציא אישור מן המעסיק שלה על ההארכה או הפיצול של חופשת הלידה; עובדת עצמאית תמציא הצהרה בכתב.

שמירת הריון

משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון, עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון; עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.
תנאי הזכאות- תקופת השמירה הראשונה, לא תפחת מ-30 ימים רצופים. אם חלה הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות. כמו כן, הגמלה תשולם, רק במידה ולא התקבל תשלום בעד תקופת שמירת ההיריון, מגוף אחר.

בכל מקרה לא תשולם גמלה, לתקופה העולה על שבועיים, לפני היום שנערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה, בה נקבע כי היא זקוקה לשמירת היריון.

את התביעה לגמלה, יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב למקום המגורים. יש למלא טופס גמלה לשמירת היריון, ובנוסף לצרף טופס אישור רפואי לשמירת היריון, חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה. את התביעה יש להגיש לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת היריון.

לאחר השחרור מבית החולים:

רישום לקופת החולים:

כל ילד, מיום שנולד, אמור להיות משויך באופן אוטומטי לקופת החולים של ההורה, המקבל את קצבת הילדים בעבורו. יש לברר אם ילדכם אכן רשום בקופת החולים אליה הנכם שייכים. במידה ואינו רשום, יש לגשת לקופת החולים, עם תעודת הזהות שלכם, ומכתב השחרור שקיבלתם מבית החולים (ובו מופיע מספר הזהות של התינוק), או עם המכתב שקיבלתם לשם רישומו במשרד הפנים.
אם שני ההורים חברים בקופות חולים שונות, והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת החולים של ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים, עליהם לגשת לסניף רשות הדואר ולמלא טופס העברה, בחתימת שניהם.
העברה מקופת חולים אחת לאחרת של ילד שלא מלאו לו 6 חודשים תהיה מיידית (ללא תקופת המתנה).

טיפת חלב:

לאחר השחרור מבית החולים יש להגיע לטיפת חלב באזור מגוריכם, לשם מעקב התפתחותי אחר תינוקכם. ביישובים מסוימים, התחנות מופעלות ע"י קופות החולים, ובאחרים ע"י לשכת הבריאות הממשלתית והעירייה המקומית. לבירור הסניף אליו הנכם שייכים (באזור ירושלים) יש לפנות למספר- 02-6217333, או לאתר האינטרנט- http://www.tipa.co.il/.

תזונת תינוקות:

הנקת פג הינה אתגר מיוחד, הדורש רצון, התמדה ליווי ותמיכה. לאחר הגעתכם הביתה, במידה ונתקלתם בקשיים, ניתן לפנות למספר גורמים היכולים לסייע:

 • מרכז הנקה "הדסה עין כרם"- 02-6778904
 • ליגת לה צ'ה- 1-599-525-821
 • מרכז הנקה ירושלים- נמצא בבניין מד"א, רח' המ"ג 7, 02-5379578
 • בשביל החלב- מרכז לייעוץ הנקה, שד' בן מימון 22, רחביה- 054-4288196
 • אתר האינטרנט- "מניקות" www.menikot.com, בו תוכלו למצוא גם רשימה של יועצות הנקה מוסמכות על פי חלוקה לאזורי המגורים.
 • אתר האינטרנט "לינוק"- www.linok.net.

השכרת מכונות לשאיבת חלב וציוד ליולדת:

 • יד שרה- קיים סניף בהדסה בקומה 2- . 02-6776260 א'-ה', מ- 10:30- 14:00.
  בית יד שרה- א'-ה',: 08:30-19:00 ו' וערבי חג: 08:30-12:00, שדרות הרצל 124.
  02-6444455. לרשימת הסניפים המלאה, אתר יד שרה- http://www.yadsarah.org.il.
 • עזרא למרפא- גשר החיים 14, 02-5388899, 052-8014050.
 • המרכז להנקה- ירושלים- 02-6724111
 • הפיNESS- ירושלים- 02-5401965/ 054-4353323
 • שושנה אלקנה- ירושלים- 052-4837112

עמותות שונות- תאומים ופגים:

 • אסיף - אגודת סיוע להורי פגים- 02-5385691
 • לה"ב- העמותה למען פגים בישראל-03-9533935, WWW.PAGIM.NET
 • עמותת תאומים ושלישיות- http://www.twins.org.il/- באתר העמותה ישנה רשימת הנחות המיועדות להורים לתאומים ושלישיות.
 • אתר תאומים- WWW.GEOCITIES.COM/TWINS.IL

ארגוני סיוע שונים בקהילה:

 • המחלקות לשירותים חברתיים - מעניקות טיפול אישי או קבוצתי להורים ולילדים וכן שירותים אחרים. ניתן להתקשר ללשכות הרווחה האזוריות ולברר אילו שירותים קיימים.
  לשכת דרום- 02-5660221, לשכת מזרח- 02-5453820, לשכת מערב- 02-62420151, לשכת צפון- 02-6243446.
 • ויצ"ו - מפעילה קו טלפוני למידע בנושאי זכויות משפחות חד-הוריות. הקו פועל בימי ראשון בשעות 12:00-10:00 ובימי שלישי בשעות 14:00-11:00, בטלפון 03-6923907. טלפון לבירור באילו סניפי ויצ"ו יש קבוצות תמיכה למשפחות חד-הוריות: 03-6923863/36. בנוסף, ויצ"ו מעניקה גם סיוע משפטי- 02-6253641/8 שלוחה 1.
 • נעמ"ת - תנועת נשים המעניקה סיוע בייעוץ משפטי, גישור ועוד במחירים נוחים. כמו כן, מציעה סדנאות העצמה והורות. מידע טלפוני- 02-5637398. שלום עליכם 10.
 • ידיד - עמותה המסייעת במיצוי זכויות במגוון תחומים: ביטוח לאומי, דיור, דיני עבודה ועוד. לפרטים- 02-6229061, 1-700-500-313, WWW.YEDID.ORG.IL.
 • אם הבנים - עמותה המציעה תמיכה חברתית ורגשית למשפחות דתיות וחרדיות ללא אב. כמו כן מציעה חונכויות, תרפיות, טיולים, חגים משותפים וסדנאות. 02-6517221.
 • קול האישה- מרכז נשים המעניק מידע וייעוץ, סיוע ותמיכה והכוונה משפטית. 02-6222591/455.
 • ג.ר.נ.י.ת - עמותה המסייעת לנשים גרושות ופרודות. מתן מידע, זכויות, ייעוץ ותמיכה. מקיימת קבוצות תמיכה. 03-5320035, WWW.GRANITWOMEN.ORG.IL.
 • סנגור קהילתי - עמותה המסייעת במימוש זכויות חברתיות וכלכליות. מרכזי העמותה נותנים מידע על הזכויות השונות והשגתן. יהודה הנשיא 1 (צומת פת), 02-6402540. WWW.ADVOCACY.ORG.IL.
 •  משפחה חדשה - ארגון המעניק שירותי ייעוץ וסיוע משפטי בתחום המשפחתי. הארגון ממוקם בתל אביב. 03-5660504, WWW.NEWFAMILY.ORG.IL.
 • דיאדה- רשת המציעה סדנאות ופעילויות שונות בתחומי היריון ולידה, הורות וזוגיות. ישנן קבוצות תמיכה לאימהות יחידניות. 1-700-700-815, WWW.DYADA.CO.IL.

משפחה חד הורית

הגדרה לפי החוק- הורה יחיד הוא תושב אשר בהחזקתו ילד אשר טרם מלאו לו 18, הנמצא עימו ונתקיים בו אחד מאלה:

 • אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו
 • הוא נשוי ובתנאי ש:
  הוא חי בנפרד מבן הזוג תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליכים גירושין.
  האישה עגונה על פי חוק ביטוח לאומי 1995.
  האישה חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות ופתחה בהליכי גירושין לפחות שישה חודשים (אלא אם לשכת הרווחה אישרה כי יסכן אותה או את ילדיה).
 • עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.

הטבות מביטוח לאומי:

 • קצבת ילדים במשפחה חד הורית- במקרה בו ההורים גרושים או חיים בנפרד, הקצבה משולמת להורה שהילדים בהחזקתו. קבלת ההטבה: יש למלא טופס תביעה בסניף ביטוח לאומי ולצרף את האישורים הנדרשים על ידיהם.
 • גמלת הבטחת הכנסה- משולמת לכל אדם ומשפחה שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה מינימאלית לקיום. קבלת ההטבה- יש למלא טופס תביעה בסניף ביטוח לאומי ולצרף את האישורים הנדרשים על ידיהם. למשפחות חד הוריות ניתן שיעור מיוחד של גמלה.
 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי- משפחות חד הוריות המקבלות קצבה מביטוח לאומי ואין להן כל הכנסה אחרת, פטורות מתשלום דמי הביטוח. קבלת ההטבה: יש לפנות למחלקת הגבייה בביטוח לאומי.

הטבות הניתנות דרך העירייה: לבירורים: 02-6296666/7777 ובאתר האינטרנט: WWW.JERUSALEM.MUNI.IL

 • ארנונה- כל משפחה חד הורית זכאית להנחה של 20% בתשלום הארנונה ללא קשר להכנסת המשפחה. קבלת ההטבה: יש לפנות למחלקת גבייה, למלא "טופס למשפחה חד הורית" ולצרף את האישורים הדרושים.

הטבות הניתנות דרך משרד התמ"ת:


מוקד טלפוני למשפחות חד הוריות: 1-700-70-25-35 ובאתר האינטרנט: WWW.MOITAL.GOV.IL

 • מעונות יום, משפחתונים וצהרונים- סיוע במימון מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בהתאם להכנסה המשפחתית ולתנאים שונים נוספים. ניתן לבדוק דרגת זכאות באתר משרד התמ"ת.
 • תכנית סיוע בתעסוקה להורים יחידים- סיוע להורים יחידים במימון עלות מעונות היום ומשפחתונים. התוכנית מיועדת להורים יחידים המקבלים קצבת הבטחת הכנסה, מזונות מביטוח לאומי, או מלגת מחיה להורים יחידים באקדמיה. בנוסף לומדים בשעות הבוקר, עובדים בעבודה חדשה או הגדילו משרתם (בתנאים מסוימים). הסיוע כולל השתתפות במימון מעונות יום או משפחתונים מוכרים עבור כל ילד עד גיל 3. קבלת ההטבה: יש לפנות למוקד למשפחות חד הוריות, למלא טופס בקשה לקביעת זכאות ולצרף את המסמכים הנדרשים (בהתאם לדרישת המוקד).
 • השתתפות במימון סל שעות ו/או קייטנות- סיוע להורים יחידים לילדים מתחת לגיל 11, שהגבירו עבודתם (בתנאים מסוימים) ומקבלים הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה או מזונות. הסיוע כולל השתתפות במימון מטפלת, שמרטף, חונך, חוגים, שיעורי עזר, צהרונים וקייטנות בחופשת הפסח והקיץ. הסיוע הוא תלוי תקציב ועמידה בתנאים. קבלת ההטבה- יש לפנות למוקד למשפחות חד הוריות, למלא טופס בקשה לקביעת זכאות ולצרף מסמכים נדרשים (בהתאם לדרישת המוקד).
 • הכשרה מקצועית- התכנית לעידוד תעסוקת הורים יחידים, מקבלי הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי. התוכנית כוללת הכשרות שונות וכן סיוע במימון מעונות יום, צהרונים, קייטנות קיץ וטיפול בילדים עד גיל 11 בשעות חריגות, וסיוע במימון נסיעות או ארגון הסעות מרוכזות. קבלת ההטבה: יש לפנות למוקד למשפחות חד הוריות לבירורים.

הטבות הניתנות ממשרד הבינוי והשיכון: אתר האינטרנט:

WWW.MOCH.GOV.IL

 • סיוע בשכר דירה - משרד הבינוי והשיכון מעניק להורים יחידים (לילדים עד גיל 21) סיוע חודשי לתשלום שכר דירה. גובה הסיוע משתנה בהתאם למספר הילדים במשפחה, בהתאם להכנסות המשפחה ובהתאם לאזור מגורים. בתנאים מסויימים ניתנת תוספת סיוע למשפחות חד הוריות עולות. קבלת ההטבה: יש להוציא תעודת זכאות באחת מהחברות הבאות- מתן חן: 02-6223530, מרכז כלל. עמידר: *6266. מ.ג.ע.ר: 1-599-500-301, רח' יפו 234 מאחורי בניין בזק, קומה 3 בקומת משרדי אגד.
  עם תעודת הזכאות יש לפנות ל"פרזות" על מנת לקבל את הסיוע ולצרף את האישורים הנדרשים.
 • סיוע במשכנתא - משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע ברכישת דירה להורים יחידים שאין להם ולא הייתה להם דירה בבעלותם. הסיוע מורכב מהלוואה. ניתנות תוספות במקרים מסוימים (שירות צבאי/לאומי, הכנסות, מקום מגורים ועוד). את פירוט היישובים והתוספות ניתן לקבל בסניפי הבנק למשכנתאות ולצרף האישורים הנדרשים.

משרד המשפטים:
אתר האינטרנט: WWW.JUSTICE.GOV.IL

הלשכה לסיוע משפטי בירושלים: רחוב הסורג 1 בית מצפה, קומה 2: 02-6211333, פקס 02-6211377. סיוע משפטי בנושאים שונים. הזכאות לסיוע תלויה בגובה ההכנסות (נערך מבחן הכנסות ומבחן רכוש) ובסיכויי המשפט. קבלת ההטבה: יש להגיע ללשכה לסיוע משפטי ולהגיש טופס בקשה רשמי, אותו ניתן להוריד מהאינטרנט או לקבלו באגפי הרווחה.

זכויות עובדים

 • הנחה במס הכנסה - לבירורים נוספים באתר- WWW.MOF.GOV.IL, 02-6545111, 02-5019222. משפחה חד הורית זכאית לקבל נקודות זיכוי בהתאם למספר הילדים. קבלת ההטבה: יש למלא טופס 101 ולמסור למעביד.
 • שבוע עבודה - להורה יחיד לילדים עד גיל 14, 40 שעות שבועיות יחשבו למשרה מלאה, בהסכמי עבודה של ארגונים ציבוריים והסתדרותיים (לא בכל מקומות העבודה).
 • ימי מחלה - הורה יחיד זכאי לעד 16 ימים היעדרות בשנה בשל מחלת ילדו.