רשימת נוכחות 2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-22.12.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-15.12.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-7.12.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-17.11.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-10.11.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-5.11.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-2.11.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-20.10.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-4.10.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-24.9.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-22.9.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-7.9.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-10.8.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-2.8.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-21.7.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-6.7.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-28.6.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-23.6.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-8.6.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-26.5.2020

רשימת נוכחות של חברה הועדה בישיבה מ-11.5.2-2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה מ-20.4.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-6.4.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-31.3.2020


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-16.3.2020


 

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-3.3.2020

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-25.2.2020

רשימת נוכחות של חברי הוועד בישיבה דחופה שהתקיימה ב-16.2.2020

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-10.2.2020

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-28.1.2020

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-6.1.2020