רשימת נוכחות 2019

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-24.12.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-9.12.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-26.11.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-11.11.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-28.10.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-24.9.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-9.9.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-27.8.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-5.8.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-23.7.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-8.7.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-25.6.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-10.6.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-28.5.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-13.5.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-16.4.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-26.3.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-11.3.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-26.2.19


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-4.2.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-22.1.2019


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-7.1.2019