רשימת נוכחות 2018

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-18.12.18


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-3.12.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-20.11.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-5.11.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-23.10.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-8.10.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-21.8.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-6.8.2018


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-24.7.2018


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-9.7.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-29.6.2018


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-11.6.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-7.5.2018 - יו"ר פרופ' נטע גולדשמידט


רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ג-7.5.2018 - יו"ר פרופ' רן ניר-פז


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-16.4.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-20.3.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-5.3.2018


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-20.2.18


רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-23.1.2018