רשימת נוכחות 2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-19.12.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-4.12.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-21.11.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-6.11.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-23.10.2017

רשימת נוכוחת של חברי הוועדה בישבה שהתקיימה ב-19.9.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-4.9.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-7.8.17

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-18.7.17

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-3.7.17

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-20.6.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-5.6.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-25.5.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-23.5.2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-08-05-2017

רשימת נוכחות של חברי הוועדה בישיבה שהתקיימה ב-18.04.2017

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-28.3.2017

רשימת נוכחות של חברי הועדה בישיבה שהתקיימה ב-13.3.2017