שאיבה, שימוש וטיפול בחלב אם בבית חולים – הנחיות להורים