מסלולי טיפול ועלויות

מסלול טיפול רגיל (מחיר בש"ח)

מסלול החזרה טרי כולל טיסות, מלון והעברות

מסלול העברת מוקפאים

התשלום להדסה

9,879

9,879

התשלום לחברת אוריגו קר

21,800

17,900

התשלום עבור העברת העוברים
המוקפאים להדסה ואחסונם
למשך 5 שנים

1,392

1,392

סה"כ

33,071

29,171

מסלול תורמת שלמה (מחיר בש"ח)

מסלול החזרה טרי כולל טיסות, מלון והעברות

מסלול העברת מוקפאים

התשלום להדסה

15,000

15,000

התשלום לחברת אוריגו קר

32,800

28,900

התשלום עבור העברת העוברים
המוקפאים להדסה ואחסונם
למשך 5 שנים

1,392

1,392

סה"כ

49,192

45,292