יחידת הרכש והמחסנים הדסה

יחידת הרכש והמחסנים של אגף הרוקחות בהדסה אחראית על רכש כל התרופות לבית החולים והבאתן למלאי התרופות המאוחסנות בבית המרקחת. מיחידה זו התרופות נשלחות באופן שוטף למחלקות בית החולים.
יחידה זו אחראית למתן פתרונות למצבי מחסור בתרופות אצל חברות התרופות, תוך דאגה לתחליפים הולמים.

כמו כן, ניתן מענה גם לתרופות נדירות למצבים מורכבים. לעתים המדובר בתרופות שאינן רשומות במדינת ישראל או בתרופות שנרשמו לטיפול מסוים אף על פי שהתווייתן שונה.

המענה ניתן בנוהל 29 ג' לתקנות הרוקחים של משרד הבריאות. אגף הרוקחות של הדסה דואג להכנת הטפסים, לאישורם מול משרד הבריאות ולהבאת התרופות למלאי עבור מטופליו.