יחידת הקונסיגנציה הדסה

במרכזים הרפואיים של הדסה ניתנות תרופות לחולים אונקולוגים והמטולוגים.

יחידת הקונסיגנציה מטפלת בקבלת התרופות עבורם מקופות החולים השונות, תוך הקפדה מתמדת על ביצוע כל הבירורים והתיאומים המקדימים הנדרשים על מנת לקבל תרופות אלו בזמן.

ביחידה זו מרכזים את אישורי הרופאים לחולים, מאשרים את הכמויות הנדרשות לטיפול ואת משך הטיפול, תוך דאגה מתמשכת לכיסוי טיפולי מלא.