ניסויים קליניים הדסה

במרכזים הרפואיים של הדסה מתקיימים מחקרים קליניים מגוונים ויומיומיים.
בית המרקחת נותן את המעטפת הרוקחית הנדרשת למחקרים אלו תוך אספק סדירה של תרופות והכנות רוקחיות למחקרים, בד בבד עם שמירה עליהן בתנאים אופטימליים.

כמו כן, בבית המרקחת מתבצע מעקב רציף אחרי פרוטוקולי הטיפול, כשהרוקחים של יחידת הניסויים הקליניים מכינים את התרופות למטופלים בהתאם לתנאי המחקר המוכתבים על ידי אנשי המחקר הרפואי.