מחקר

שטחי המחקר העיקריים של המחלקה לפתולוגיה כוללים:

  • תפקידם של גורמי שיעתוק (Oct 3/4, NF-KB) בתהליכים גידוליים.
  • השינויים בבטוי המולקולרי של רקמות שונות במודל חיה של פיגור בגדילה התוך-רחמית.
  • הביטוי של הגן H19 בתהליכים סרטנים גרורתיים ונסיון ליצור באמצעותוDNA - based therapy.
  • מנגנונים מולקולרים ותאיים במחלות דלקתיות ניסוייות של מערכת העצבים המרכזית ונסיון להשפיע עליהם.
  • אספקטים פתולוגים וגנטיים בגידולים שכתוצאה מקרינה.
  • הערכה ממוחשבת של מדדים ציטולוגים והיסטולוגים.
  • מנגנונים פתוגנים במחלות וירליות, בדגש על נגיף האיידס ( HIV).
  • מנגנונים פתוגניים של העמילואיד - ביטא במחלת אלצהיימר.
  • תפקיד מדיאטורים של דלקת בהתפתחות טרשת עורקים.
  • תפקיד האנזים הפראנאז בגידולים ובמחלות אחרות של המעי הגס.

המחלקה לפתולוגיה מעניקה בנוסף, שירות טכני להכנת חתכים היסטולוגים מרקמות של בעלי חיים למטרות מחקר, לחוקרי הדסה ובית הספר לרפואה.