פגייה הר הצופים

פגייה הר הצופים

מטרת ההתערבות בריפוי בעיסוק בפגייה הינה לצמצם את מצבי הדחק אליהם נחשף התינוק וכן פיתוח מיומנויות אכילה דרך הפה על ידי התערבות טיפולים והדרכת הורים. התערבות זו מקדמת אצל הפג יציבות פיזיולוגית, יכולת אכילה דרך הפה ויכולת אינטראקציה עם סביבתו הפיזית והאנושית.

תחומי ההתערבות ודרכי הטיפול:

  • התאמה וויסות הגירויים אליהם נחשף הפג, מתן גרייה מותאמת והדרכה בהתאם לשם יצירת ויסות חושי ואיזון מעגלי ערות- שינה.
  • טיפול בתחומי אכילה והאכלה ובכלל זה עידוד מיומנויות מציצה ואכילה
  • שמירה על מנחים מותאמים תומכים ומעודדים התפתחות: handling והתאמת אביזרים או סדים
  • הדרכת הורים למעורבות פעילה בטיפול היום יומי בפג: שימוש בגירויים טקטיליים, פרופריוצפטיביים ווסטיבולריים