תוכנית תרומת ביצית

אודות התוכנית

תרומת ביצית בהדסה מציעה פתרון שלם בביטחון מלא לנשים שסיכויהן להרות מהביציות שלהן נמוך מאוד וכך לעזור להן במימוש הרצון להורות.