תכנית תרומת ביצית

תכנית תרומת ביצית בהדסה

תכנית תרומת ביצית בהדסה מציעה פתרון שלם בביטחון מלא לנשים שהסיכוי שלהן להרות מהביציות שלהן נמוך מאוד וכך לעזור להן במימוש הרצון להורות.

תוכנית תרומת ביצית