הצהרת שליחות - סיעוד הדסה

הצהרת שליחות - סיעוד הדסה

יעוד

ייעוד האחיות והאחים בהדסה לקדם ולשמר את בריאות המטופל על ידי ריכוז הטיפול בהתאם לתוכנית שתקבע בשיתופו.

התוכנית תקבע תוך גיוס ותאום כל הגורמים המטפלים בו והאחרים המשמעותיים עבורו. כל זאת בשילוב התערבות סיעודית ישירה תוך שמירה על אנושיות, מקצועיות וראיה הוליסטית של המטופל.


 

ערכים

האחיות והאחים בהדסה מאמינים בערכים הבאים הסוללים דרך להגשמת חזונם:

איכות – טיפוח תרבות של איכות ובטיחות ושיפור מתמיד של הטיפול הניתן למטופלים.

מובילות – חדשנות, יצירתיות ועידוד יוזמה.

הצטיינות – הצבת סטנדרטים גבוהים בקבלה לעבודה ובעשייה הקלינית. לימוד והתעדכנות מתמידים, לרבות פיתוח וביצוע מחקר סיעודי, תוך שאיפה למצוינות.

שוויון – מתן טיפול סיעודי ללא אפליה וללא משוא פנים.

כבוד – שמירה על כבוד הדדי והוגנות כלפי המטופלים ובין אנשי הצוות.

שותפות – קיום עבודת צוות עם עמיתים, צוות רב תחומי והנהלה. שיתוף המטופל בקבלת החלטות.

 


חזון

לרכז ולהוביל תוכנית טיפול רב תחומית ולהעניק טיפול סיעודי איכותי.

לפתח, להוביל ולהיות מחויבים לאיכות מקצועית.

להבטיח שיתוף וכבוד בין המטופלים לצוות הסיעודי המבוסס על יחסי אמון.

להיבחר כמקום עבודה מועדף לאחיות ואחים ושדה קליני נבחר לסטודנטים לסיעוד.

להיות מעורבים ומחויבים לקידום הבריאות בחברה.