בדיקות מעבדה

מעבדה נוירולוגית L8731 566248 פאנל אנצפליטיס אוטואימונית –1 Cell based assay
Anti NMDA receptor, Anti LGI1, Anti Caspr2, Anti GABA-Breceptor, Anti AMPA receptor
L8731 566248 פאנל אנצפליטיס אוטואימונית –2 Cell based assay
Anti NMDA receptor, Anti LGI1, Anti Caspr2, Anti GABA-Breceptor, Anti IgLON5, Anti DPPX
L8731 566248 נוגדנים לנוירומיליטיס אופטיקה ((NMOSD / טרשת נפוצה ((MS/ / MOG antibody associated disorders דלקת של עצב הראיה/ ADEM
Cell based assay
Anti AQP4
Anti MOG
מערך המעבדות LO564 232017
232736
232259
פאנל נוגדנים פאראנאופלסטים –
ANNA-1 (Anti Hu), ANNA-2 (anti Ri), PCA-1 (Anti Yo), CRMP-5(CV2),Amphiphysin Anti Ma2/Ta, Anti Recoverin, Anti Sox-1, Anti titin
87449 232602 בדיקת נוגדנים ל MBP
Anti MBP
87449 232584
232848
232317
בדיקות נוגדנים למיאסטניה גראביס LEMS
Anti Musk, Anti ACHR, Anti VGCC
86320 232686 בדיקות נוגדנים אוליגוקלונליים בנוזל שידרה ובסרום
IgG OCB
L8732 232155 בדיקות נוגדנים לנוירומיאליטיס אופטיקה ((NMO - ELISA
Anti AQP4
87449 232633 בדיקות נוגדנים לנוירופתיה פריפרית
Anti MAG
87449
86790
232730
232915
בדיקות נוגדנים לנוירופתיה פריפרית
Anti Gangliosides GD1B GD1A GQ1B
87449 232044 בדיקות נוגדנים לנוירופתיה פריפרית מוטורית
Anti GM1
87449 232312 בדיקות Tau protein בנוזל שידרה
86320 232527 בדיקות Beta-2 Transferrin בנוזל


המרפאה לנוירולוגיה: 02-6777936 / 02-6778473 או 02-6777741 / 02-6778476
[email protected]
מערך המעבדות: 02-6776841

­­