שירות לאומי

מתנדבי השירות הלאומי שלנו מכל גווני הקשת של החברה הישראלית: דתיים וחילונים, ותיקים ועולים חדשים, יהודים וערבים, ואוכלוסיות מיוחדות. תפיסת העולם שלנו הינה שלכל אחת ואחד ישנו התפקיד המתאים עבורו בבית החולים.