MRI של הלב

בדיקת תהודה מגנטית של הלב הינה בדיקה לא פולשנית שמיועדת לדמות את מבנה הלב ולהעריך את החיות של שריר הלב ואת רמת תפקודו. מכשיר ה MRI סורק את הלב ע״י יצירת שדות מגנטיים ומיצר תמונות חתך רוחביות מהן ניתן בהמשך לשחזר גם זוויות צילום והדמיות תלת מימדיות נוספות. בעזרת הזרקת חומר ניגוד ושימוש בפרוטוקולים יחודיים מתקבלים מדדים מדויקים לגבי תפקוד הלב והמסתמים. בדיקת תהודה מגנטית של הלב מבוצעת במקרים בהם המידע המתקבל מבדיקות אחרות כגון אקו לב אינו מספק ובילדים הסובלים ממומי לב מולדים. בילדים מבוצעת הבדיקה תחת הרדמה.