הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ציוד לרכישה ולייצור מיוחד למטבחונים מחלקתיים וחדרי אוכל - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לאספקת ציוד לרכישה ולייצור מיוחד למטבחונים מחלקתיים וחדרי אוכל, בית חולים הדסה הר הצופים.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1.למציע ניסיון באספקת ציוד המטבחים למוסדות פעילים, ובהיקף עבודה של מינימום 1.4 מיליון ₪, לכל פרויקט. מובהר, שמדובר בפרויקטים, אשר הסתיימו בשנתיים אחרונות ונמסרו ללקוח לשביעות רצונו.
  • 2.2. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).
 

4. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 27.07.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות