הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותי טכנאות שיניים - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי טכנאות שיניים עבור מטופלי בית הספר לרפואת שיניים של הדסה והאוניברסיטה העברית.

 

2. השירותים המבוקשים הינם עבור שיקום הפה (כולל עבודות לאסטטיקה גבוהה והכנת תותבות) ומחלקת אורתודנטיה.

 

תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 3.1.טכנאי העומד בראש מעבדות השיניים הינו טכנאי בדרגת אומן או מומחה.
  • 3.2. כל טכנאי המעבדה בעלי רישיון עבודה ממשרד הבריאות.
  • 3.3. המציע בבעל ידע עדכני בטכנולוגיות חדשות וחומרים חדישים.
  • 3.4. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

4. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

5. מועד הגשת ההצעות הינו 25.07.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה).

 

6. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות