הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות קבלניות ועבודות שיפוץ לפרויקטים בהיקפים קטנים – מרכז רפואי הדסה

1. הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת להתקשר עם הקבלן בהסכם מסגרת ופונה לקבלת הצעות לבחירת קבלני הבית לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בבתי החולים של הדסה.

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. הקבלן מחזיק צוות קבוע ומסוגל לתת מענה לכל העבודות הנדרשות ע"י המזמין.
  • 2.2. הקבלן בעל ניסיון של 5 שנות ניסיון לפחות בביצוע עבודת שיפוצים ותחזוקה במוסדות בריאות פעילים.
  • 2.3. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

4. מועד הגשת ההצעות הינו 23.07.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות