הזמנה לקבלת הצעות לאספקת טרמינלים ועגלות אוכל לחלוקת המזון - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת להתקשר עם ספק/ים ולקבל הצעת מחיר בנוגע לאספקת טרמינלים ועגלות אוכל לחלוקת המזון.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. המציע מוסמך לספק עגלות אוכל וטרמינלים עבור חלוקת אוכל בשחזור מזון תקין (חם/קר) העומדים בדרישות משרד הבריאות. המציע יצרף תצהיר לגבי עמידתו בתנאי זה..
  • 2.2. המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים באספקה שוטפת של הציוד למוסדות רפואיים/ בתי חולים בארץ, אשר נבדקו ועמדו בהצלחה בביקורת משרד הבריאות. על המציע להציג אישורים מתאימים כהוכחה על עמידתו בתנאי זה.
  • 2.3. בנוסף, המציע יצרף 3 המלצות כהוכחה לגבי מסירת הציוד ללקוחות לשביעות רצונם.
  • 2.4. המציע יצרף תעודה המאשרת את תקני האיכות הנדרשים למוצר.
  • 2.5. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4. מועד הגשת ההצעות הינו 24.05.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה).


5. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות