הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ניירות ניגוב דו-שכבתיים מסוגים שונים - מרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת להתקשר עם ספק/ים בהסכם מסגרת ולקבל הצעת מחיר בנוגע לאספקת ניירות ניגוב דו-שכבתיים מסוגים שונים.

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1. המציע יצרף דפי מוצרים בעברית לכל המוצרים כולל גיליונות בטיחות MSDS בעברית.
  • 2.2. המוצרים המוצעים ע"י הספק יהיו מותאמים לתו התקן לכל מוצר וכן תו תקן ISO .
  • 2.3.הספק יעביר להדסה דוגמאות לבחינת המוצר ע"י האגף המקצועי.
  • 2.4. המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות חמש שנים באספקה שוטפת של נייר ניגוב למוסדות ציבורים . המציע יצרף 3 המלצות לצורך הוכחת סעיף זה.
  • 2.5. שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037 או באמצעות פנייה למייל: [email protected] (נא לציין את שם ההזמנה בכותרת).

 

4.מפגש המציעים יתקיים בשני הקמפוסים (המציעים נדרשים להגיע לכל אחד מהמפגשים) - השתתפות בסיור מהווה תנאי סף להגשת הצעות.

  • 4.1. מפגש הסבר וסיור למעוניינים יתקיים ביום חמישי 10.05.2023 בשעה 09:30 בבית החולים הדסה עין כרם. נקודת המפגש - עמדת המודיעין בכניסה לבית החולים.
  • 4.2. מפגש הסבר וסיור למעוניינים יתקיים ביום חמישי 10.05.2023 בשעה 14:00 בבית החולים הדסה הר הצופים. נקודת מפגש - עמדת המודיעין בכניסה לבית החולים.

 

5. מועד הגשת ההצעות הינו 01.06.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה).


6. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות