הזמנה לקבלת הצעות לאספקת מנופי שיקום ותחזוקתם - מרכז רפואי הדסה הר הצופים

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לאספקת מנופי שיקום ותחזוקתם בבית החולים הדסה הר הצופים

 

2.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 2.1.המציע סיפק בשנתיים האחרונות מנופים לבתי חולים או מוסדות טיפוליים בהיקף של 200,000 ש"ח לכל פרויקט, ב-2 פרויקטים לפחות. לצורך הוכחת סעיף זה, על המציע להעביר 2 המלצות.
  • 2.2.המציע בעל ידע ומיומנות בתחזוקה שוטפת של הציוד, הכוללת 7 שנות אחריות ושירות מלאים.
  • 2.3.שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

 

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

או באמצעות פנייה למייל: [email protected]

 

4. סיור קבלנים יתקיים ביום שני 15/03/2023 בשעה 15:00 בבית החולים הדסה הר הצופים. נקודת מפגש – עמדת מודיעין.

 

5. השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה.


6. מועד הגשת ההצעות הינו 18.04.2023 עד השעה 13:00, בבית חולים הדסה עין כרם, משרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה).


7. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.

 

- אגף נכסים והתקשרויות