הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותי סיוע טיפולי למאושפזים

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי סיוע טיפולי למאושפזים במרכז הרפואי הדסה הכולל את בית החולים הדסה עין כרם ובית החולים הדסה הר הצופים.

  • 1.1. נותן השירותים יעניק באמצעות עובדיו שירותים הבאים:
  • 1.1.1. שירותי סיוע טיפולי
  • 1.1.2. שירותי סניטר חדר ניתוח
  • 1.1.3. שירותי השגחה אישית וצמודה על חולים פסיכיאטריים וסיעודיים.

 

2. מובהר, שהמזמין מבקש לקבל את שלושת סוגי השירותים מהספק הזוכה.

 

3.תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  • 3.1.החברה המציעה מעסיקה היום לפחות 150 עובדים.
  • 3.2.החברה המציעה הינה בעלת ניסיון תעסוקתי של לפחות שלוש שנים באספקת שירותי סיוע טיפולי.
  • 3.3.שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

 

4. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

או באמצעות פנייה למייל: [email protected]

 

5.מפגש מציעים יתקיים בשני הקמפוסים. נקודת המפגש - עמדת המודיעין בכניסה לבית החולים:

עין כרם - יום ראשון 19.03.2023 בשעה 10:00.

הר הצופים - יום שני 20.03.2023 בשעה 13:00.

השתתפות במפגש מהווה תנאי סף להגשת הצעות.


6.מועד הגשת ההצעות הינו 17.04.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה).


7.לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים, כמו כן הדסה רשאית לבטל הזמנה זו בכל שלב. הזמנה זו אינה מכרז, הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.


 

- אגף נכסים והתקשרויות