הזמנה לקבלת הצעות לאספקת כפפות ניטריל לא סטרילי מסוגים שונים במרכז רפואי הדסה

1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת להתקשר עם ספק/ים בהסכם מסגרת ולקבל הצעת מחיר בנוגע לאספקת כפפות ניטריל לא סטרילי מסוגים שונים.


2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

  1. משקל הטובין עומד על 3.5 גרם.
  2. על המציע לספק דוגמאות מכל כפפה (חבילה לכל אחד מהגדלים: S/M/L) לבדיקת איכות ראשונה של הטובין.
  3. המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות חמש שנים באספקה שוטפת של כפפות למוסדות רפואיים. המציע יצרף 3 המלצות.
  4. למציע אישור אמ"ר וכל אישור אחר רלוונטי (FDA, CE וכו')
  5.  הטובין בעל אישור שימוש בתרופות ומוצרי ציטוטוקסיקה
  • קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.
  • ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037
  • מועד הגשת ההצעות הינו 19/02/2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה)
    בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לכתובת מייל: [email protected]
 
הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם
מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים
 
 
-מזכירות ועדת התקשרויות