הזמנה לקבלת הצעות לשירותי אבטחה במרכז הרפואי הדסה

הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת להאריך את מועדי ההגשה לקבלת הצעות לשירותי אבטחה כמפורט בהודעה זו

 

1.1.הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי אבטחה ושמירה במרכז הרפואי הדסה הכולל את בית החולים הדסה עין כרם ובית החולים הדסה הר הצופים וכמו כן למוסדות הדסה הפרושים ברחבי ירושלים .

 

1.2.המציע רשאי להגיש הצעות לביצוע שירותי אבטחה רק לבית חולים הדסה עין כרם או הדסה הר הצופים, או הצעה הכוללת את שני בתי החולים

 

2. תנאים סף המקצועיים הנדרשים לצורך הגשת הצעות:

  1. המציע בעל ניסיון מוכח בביצוע שירותי אבטחה בגופים ציבורים, כגון, משרדי ממשלה, אוניברסיטאות, בתי חולים ו/ או גופים מסחריים כגון קניונים
  2. מציע המעוניין להגיש הצעה עבור בית החולים הדסה עין כרם בלבד: המציע סיפק שירותי אבטחה בהיקף מינימאלי של לפחות 60,000 שעות אבטחה בשנה ללקוח מוסד, בכל אחת מה – 3 שנים אחרונות.
  3. מציע המעוניין להגיש הצעה עבור בית החולים הדסה הר הצופים בלבד: המציע סיפק שירותי אבטחה בהיקף מינימאלי של 45,000 שעות אבטחה בשנה ללקוח מוסד, בכל אחת מה- 3 שנים האחרונות.
  4. מציע המעוניין להגיש הצעה ל2 בתי החולים: עין כרם והר הצופים, המציע סיפק שירותי אבטחה בהיקף מינימאלי של לפחות 90,000 שעות אבטחה בשנה ללקוח מוסדי בכל אחת מה- 3 שנים האחרונות.
  5. המציע מחזיק מחסן נשק מאושר ע"י תקנות המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל כמפורט בחוזה המצ"ב בנספח א'
  6. למציע רישיון תקף לקיום משרד למתן שירותי אבטחה, לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב – 1972
  7. שאר התנאים המנהלים מפורטים במסמכי ההזמנה.

 

3. השתתפות בהגשת הצעות מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת קבלה, סכום זה לא יוחזר. 

 

4. התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות:

10:00-12:00 ניתן לשלם טלפונית: 02-6778037

 

5. מפגש מציעים

  • בבית החולים הדסה עין כרם יתקיים ביום ראשון 15/01/2023 בשעה 9:00, נקודת מפגש עמדת מודיעין בבניין דוידסון
  • בבית החולים הדסה הר הצופים - יום ראשון 15/01/2023 בשעה 12:00, נקודת מפגש ליד עמדת המודיעין בכניסה לבית החולים.

 

6.המועד האחרון להגשת ההצעות: יום חמישי 09/02/2023 עד השעה 13:00, ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2- (ליד רמפת הספקים הישנה).

 

7. השתתפות במפגש מציעים מהווה תנאי סף להגשת הצעות.

 

8. מסמכי ההזמנה ישלחו בדואר אלקטרוני למציעים.

 

9. בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לכתובת מייל: [email protected]

 
הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם
מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים
 
-מזכירות ועדת התקשרויות