הזמנה לקבלת הצעות לעבודות שיפוץ המיון הקדמי של ביה"ח הדסה בקמפוס הר הצופים

הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שיפוץ המיון הקדמי של ביה"ח הדסה בקמפוס הר הצופים הכולל בין היתר הקמת תחנת אחיות, חדרי רופאים ושיפוץ מסדרונות המחלקה, בבית החולים הדסה הר הצופים

 

תנאים נדרשים:

 • המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100- ג 1.
 • למציע ניסיון של לפחות 3 פרויקטים בביצוע עבודות/שיפוץ כללי של מחלקה רפואית בבית חולים ציבורי או פרטי בהיקף שעולה על 2 מיליון ₪ לכל פרויקט.
 • שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה לשאלות נוספות ניתן לפנות למייל [email protected]

 1. השתתפות בהגשת ההצעות וקבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר.
 2. התשלום יבוצע באגף הכספים , בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00, ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.
 3. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי 8/9/2022 בשעה 9:00 בחדר הישיבות של אגף האחזקה, בית החולים הדסה הר הצופים, קומה 1- .
  לשאלות בנושא התמצאות 02-5844242.
  השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה.
 4. מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון 2/10/2022 עד השעה 13:00 לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-.


 

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות