הזמנה להפעלת מרכז גיוס מיון והשמת עובדים

הזמנה להפעלת מרכז גיוס במודל In house הכולל שירותי אבחון ומיון והשמת עובדים עבור המרכז הרפואי הדסה


הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת להתקשר עם חברת השמה לצורך הפעלת מרכז גיוס ארגוני, במודל של In house.

  • מרכז הגיוס יכלול 2 מגייסות בעלות ניסיון ומנהל לקוח שיספקו מענה מקצועי וכולל לכל צרכי המיון, הגיוס וההשמה של הדסה.
  • שירותי השמה הכוללים: איפיון המשרות עם המנהלים המקצועיים, פרסום במידת הצורך, תהליכי אבחון ומיון על פי דרישות הדסה, בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.
  • שאר התנאים הנדרשים מפורטים במסמכי ההזמנה.

 

תנאים נדרשים:

  • למציע ניסיון של לפחות 3 שנים בהפעלת מרכז גיוס עבור ארגונים בתחומי הרפואה, עתירי כח אדם ובעלי גיוון בסוגי המשרות כמפורט במסמכי ההזמנה.
  • למציע ניסיון מוכח בגיוס כמות גדולה של עובדים בפרק זמן קצר, בתחומי הרפואה לטובת פרויקטים נקודתיים, במציאות משתנה.
  • למציע ניסיון בגיוס באמצעות Head Hunting.
  • למציע ניסיון מוכח בגיוס, הצבה וקליטת כח אדם בסביבה של וועדי עובדים, המורכבת מהנהלת ועדי העובדים, הכרות עם הסכמים קיבוציים ומגבלות הנובעות מפיקוח האוצר על ארגון המוגדר כארגון נתמך.
  • למציע ניסיון והכרות עם מבנה השכר הנהוג במגזר הציבורי.
  • למציע ניסיון בגיוס עובדים בחוזי גיוס שונים כגון: דירוג דרגה, חוזה אישי, עובד שעתי עובד יומי.
  • למציע קיימים כלי מיון מתקדמים לצורך ביצוע אבחונים בהתאמה לצרכי הארגון באופן משתנה בהתאם לתפקידים הנדרשים במסגרת הליך הגיוס.


1.ניתן לקבל את מסמכי ההזמנה בפנייה למייל [email protected].


2. מציע המעוניין להגיש הצעה להזמנה זו, נדרש לשלם 500 ₪, התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א', ג', ו-ה' בין השעות 10:00-12:00, ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.


3.מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי 3/2/2022 עד השעה 13:00, ההצעות יוגשו תיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 2- (ליד רמפת הספקים הישנה).


הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.