סרטן העור

סרטן העור - מלנומה ממארת

מלנומה הינה גידול עור סרטני שמקורו בתאים מייצרי מלנין - הפיגמנט החום המופיע בעור בעקבות שיזוף. סרטן העור עולה בשכיחותו בשנים האחרונות בקצב המהיר ביותר בין כל הגידולים הממאירים, למעט סרטן ריאה בנשים. בארה"ב מעריכים כי אחד מכל 100 לבנים ילקה במהלך חייו בסוג זה של סרטן.

מדי שנה מתגלים בישראל כ-900 חולים חדשים עם מלנומה של העור. סרטן העור מסוג מלנומה ממאירה מופיע רק לעיתים נדירות מתחת לגיל 15 שנים, אולם מן העשור השלישי לחיים ארעותו די הומוגנית והוא מופיע בכל שכבת גיל כולל בקשישים. שכיחותו בגברים ובנשים שווה.

מהם גורמי הסיכון להופעת סרטן העור מלנומה?

גורמי הסיכון להופעת מלנומה מתחלקים בהתאם לשני המחוללים העיקריים שלה: שמש ותורשה.

נפגעי קרינת שמש או בעלי תכונות חיצוניות המונעות הגנה מפני שמש:

  • בהירי עור, שיער, אדמוניים ותכולי עיניים.
  • אנשים שנכוו משמש בילדותם
  • אנשים שנחשפו ממושכות לשמש בשנות בחרותם.

בעלי רקע גנטי המעלה שכיחות מלנומה:

  • מרובי שומות (נקודות חן) בעלי שומות לא סדירות (שומות דיספלסטיות)
  • אנשים אשר במשפחתם סיפור של מלנומה, אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

האם קיים גילוי מוקדם לסרטן העור מלנומה?

העלייה בשכיחות הופעת המלנומה מיקדה תשומת לב רבה בגילוי מוקדםשל גידול סרטני זה ומסתמנת מגמה של אבחון החולים בשלב מוקדם יותר של מחלתם. בדיקה גופנית בסיסית על ידי רופא עור מיומן בפרקי זמן קבועים - בד"כ כל חצי שנה- מעלה בצורה ברורה את סיכויי אבחון הגידול.

שומה עורית מחייבת אבחון מקצועי כאשר מתקיימים בה הדברים הבאים:

  • שינוי בגודל
  • שינוי צורה (גיאומטריה)
  • שינוי בגוון
  • שינוי בגבולות
  • שינוי גובה.

לאבחון מוקדם של מלנומה יש חשיבות עליונה בקביעת סיכויי ההחלמה: המדד המנבא החשוב ביותר לסיכויי ההישרדות של חולה מלנומה הוא עובי הגידול במ"מ בעת האבחנה (Balch, 1992).

כיצד מסווגת דרגת החומרה של מלנומה ממארת?

שיטת ה- staging למלנומה לפי ה-AJCC
(American Joint Committee on Cancer)

הגדרות

שלב

מלנומה מקומית
עומק חדירה ≥ 1 מ"מ
IA
מלנומה מקומית
עומק חדירה 1.01-2.0 מ"מ
IB
מלנומה מקומית
עומק חדירה 2.0-4.0 מ"מ
IIA
מלנומה מקומית
עומק חדירה >4 מ"מ
IIB
גרורות המוגבלות רק לקשרי לימפה של אגן ניקוז לימפטי יחיד או גרורות תת עוריות בנדידה III
גרורות אזוריות נרחבות או גרורות לאיברים מרוחקים IV

סיכויי ההשרדות ל- 5 שנים הם >95%, 86% ,75%, 65% 35%, ו- 5% לפי תת השלב.

ככל שחולפות השנים ממועד איבחון המלנומה פוחת הסיכון לחזרתה אולם הוא איננו נעלם לחלוטין, ותוארו הישנויות מאוחרות של 10 ו- 20 שנים.

כיצד מטפלים במלנומה / סרטן העור?


הטיפול הבסיסי במלנומה עורית בעת אבחנתה הוא כריתה כירורגית של הגידול תוך לקיחת שולי בטחון של עור בריא. בעבר היה מקובל ליטול שולי בטחון גדולים והחולים היו נותרים עם צלקות גדולות. כיום מסתפקים בשוליים של 1-3 ס"מ בהתאם לעובי המלנומה, ומשום כך לרוב החולים נותרת צלקת שאיננה בולטת ביותר. לאחר ההרחקה נשלח הגידול לבדיקה פתולוגית ועל פי עומק חדירתו לעור נקבע המשך הטיפול.

לאחר הניתוח הראשוני מחולקים החולים לשתי קבוצות:


I. בעלי סיכון נמוך מאד לחזרת המחלה (מלנומה בעומקחדירה עד 1 מ"מ). הללו נשארים במעקב בלבד.

II בעלי סיכון בינוני (מלנומהבעומק חדירה גדול מ- 1 מ"מ) או גבוה (מלנומה בעומק חדירה גדול מ- 4מ"מ).

בביה"ח הדסה עין כרם אומצה גישה המקובלת במרכזים רפואיים רבים בעולם, אשר ממליצים ביצוע ניתוח נוסף. מטרת ניתוח זה לדגום את קשר הלימפה הראשון שאליו זורם נוזל הלימפה מן העור בו צמחה המלנומה. נמצא כי יש קורלציה גבוהה בין נגיעות או אי נגיעות קשר זה בגידול, לבין החשש כי המחלה כבר התפשטה לקשרי הלימפה ואף לאתרים מרוחקים. לפעולה זו קוראיםsentinel lymph node biopsy או ביופסיה של קשר הזקיף. זהו ניתוח הנעשה בהרדמה מקומית או בהרדמה כללית ומחייב אשפוז של כ- 48 שעות.

קבוצת המלנומה של המרכז הרפואי הדסה


הטיפול בחולה מלנומה מחייב תיאום שוטף בין רופאים שונים מתחומים מגוונים. לשם כך פועלת בהדסה קבוצת מלנומה אשר מקיימת דיון משותף בכל חולה חדש שנכנס לטיפול.