א.ק.ג

בדיקת א.ק.ג (אלקטרוקרדיוגרם)

א.ק.ג - ראשי תיבות של אלקטרוקרדיוגרם, שהוא פלט הרישום של הפעילות החשמלית של הלב, המתבצע על ידי מכשיר הקרדיוגרף.

המכשיר פועל ע"י בדיקת המתח החשמלי הנוצר על ידי מערכת ההפעלה וההולכה החשמלית של הלב שנמדד מפני העור בנקודות שונות באמצעות אלקטרודות. התוצאה נרשמת על נייר ועל צג מחשב, לאורך זמן.
בדיקת הפעילות החשמלית של הלב היא בדיקה שאינה פולשנית ונפוצה מאד בבתי חולים ובמרפאות.

תוצאות בדיקת אקג יכולות לספק מידע על המצב הפיזיולוגי של הלב, במנוחה או במאמץ, ולעיתים לרמז על פתולוגיות הקשורות בלב, כגון אוטם שריר הלב והפרעות בקצב הלב.


בתמונה: רישום אקג בזמן ההולכה החשמלית